de Vrijbuiters

Geeft je vleugels!

Pedagogisch Beleid

De missie van de Vrijbuiters luidt als volgt: 

'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen 
fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat’

Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om: 

  • Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken, te spelen en daarbij te leren en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met anderen.
  • Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de hedendaagse maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te bewerkstelligen. 
  • Ruimte voor personeel: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief werkklimaat. 

Lees hier ons Pedagogisch Beleids- werkplan: 
(dit document is in samenwerking met onze andere locatie 't Belhameltje)

Pedagogisch Beleids-/werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan 2021.pdf (857.93KB)
Pedagogisch Beleids-/werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan 2021.pdf (857.93KB)


Lees hier ons beleid Veiligheid en Gezondheid
(dit document is in samenwerking met onze andere locatie 't Belhameltje)

Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid versie april 2021.pdf (1.16MB)
Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid versie april 2021.pdf (1.16MB)


Lees hier onze inspectierapporten: 

Inspectierapport speelleergroep
Definitief rapport KDV-PO de Pukkies.pdf (205.59KB)
Inspectierapport speelleergroep
Definitief rapport KDV-PO de Pukkies.pdf (205.59KB)