de Vrijbuiters

Geeft je vleugels!

Pedagogisch Beleid

De missie van de Vrijbuiters luidt als volgt: 

'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen 
fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat’

Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om: 

  • Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken, te spelen en daarbij te leren en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met anderen.
  • Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de hedendaagse maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te bewerkstelligen. 
  • Ruimte voor personeel: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief werkklimaat. 

 

Samen met basisschool de Sterrenboog zetten we elke keer een stap verder in onze (verdergaande) samenwerking. We werken toe naar een gezamenlijke visie op het gebied van:

 

  • de inhoudelijke doorgaande lijn van 0-12 jaar
  • de pedagogische en didactische doorgaande lijn
  • de doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid

 

 

 

In de meeste gevallen gebeurt het werken met doorgaande lijnen vanuit het kindbelang. Maar er zijn meer redenen om aan een doorgaande lijn te werken. Als professionals proberen we nauwer samen te werken en hierdoor elkaar te versterken.

 

 

De Vrijbuiters zijn op basisschool de Sterrenboog actief op het gebied van peuteropvang , buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang. Neem alvast een kijkje op de website van basisschool de Sterrenboog: www.desterrenboog.nl

 


Lees hier ons Pedagogisch Beleids- werkplan: 
(dit document is in samenwerking met onze andere locatie 't Belhameltje)

Lees hier ons beleid Veiligheid en Gezondheid

(dit document is in samenwerking met onze andere locatie 't Belhameltje)


Lees hier onze laatste inspectierapporten: 

Inspectierapport Speelleergroep Maart 2023
Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep_1.pdf (276.12KB)
Inspectierapport Speelleergroep Maart 2023
Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep_1.pdf (276.12KB)
Inspectierapport BSO Maart 2023
Definitief rapport De Vrijbuiters BSO t Kippenhok.pdf (183.05KB)
Inspectierapport BSO Maart 2023
Definitief rapport De Vrijbuiters BSO t Kippenhok.pdf (183.05KB)
Inspectierapport Speelleergroep 2022
Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep.pdf (204.48KB)
Inspectierapport Speelleergroep 2022
Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep.pdf (204.48KB)


Klachtenregeling: 
Lees hieronder 'verslag klachtenregeling 2022'

Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)
Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)