de Vrijbuiters

Geeft je vleugels!

Nieuws

Volg ons op Instagram en Facebook!

Lees hieronder onze nieuwsbrieven: 
Nieuwsbrief Juni 2021
Nieuwsbrief Juli 2021
Nieuwsbrief Augustus 2021
Nieuwsbrief September 2021

Corona maatregelen: Download, lees en bekijk hieronder de laatste versie van de beslisboom! 

Nieuwste versie Beslisboom 20 augustus 2021
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 200821.pdf.pdf (310.84KB)
Nieuwste versie Beslisboom 20 augustus 2021
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 200821.pdf.pdf (310.84KB)


Korte nieuwsberichten:

Woensdag 15 september 2021: Persconferentie
Zoals gisteravond in de persconferentie duidelijk is geworden, wijzigt het quarantainebeleid voor de kinderopvang en het onderwijs vanaf 25 september 2021. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

We zijn opgelucht dat de quarantaineregels zijn aangepast. Voor ouders en kinderen was het een hele vervelende
maatregel. Ouders moesten snel oplossingen zien te vinden en kinderen konden niet meer naar hun vertrouwde opvang.


Vrijdag 27 augustus 2021: GGD rapport speelleergroep de Vrijbuiters
Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de jaarlijkse controle. We hebben het over de GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen. Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’

Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:

‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond. En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’

Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang. Het hele rapport is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid', onderaan bij de documenten. Veel lees plezier! 

Donderdag 29 juli 2021: Hoera, nieuws! 
Het komende schooljaar zijn we ook op maandmiddag op BSO de Vrijbuiters te vinden. Mirthe zal hier elke maandagmiddag met de oudste BSO kinderen zijn. We hebben er zin in! En daarnaast hebben we er een nieuwe collega bij per 1 augustus 2021. Welkom in ons team Sterre! Sterre stelt zich in de nieuwsbrief van augustus alvast voor...


Woensdag 21 juli 2021: Hoera, zomervakantie! We genieten volop bij Camping Falkenborg! 


Woensdag 16 juni 2021: Functioneringsgesprekken weer van start..

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. In de komende weken
 vinden deze gesprekken plaats. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek. 


Donderdag 10 juni 2021: Pedagogische coach Erika Harbers
Door de invoering van de wet IKK zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. Bij de Vrijbuiters doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is Erika Harbers en zij is hiervoor speciaal opgeleid. 
Erika is momenteel bezig om het team te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd. 

Vrijdag 28 mei 2021: Het is weer bijna tijd voor de Nationale Modderdag!
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth, Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot een internationale dag.

Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico, Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.

IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op dinsdag 29 juni 2021. Trekken jullie de kinderen deze dag oude kleren aan? En nemen jullie een schoon setje kleren mee? Wij hebben er al veel zin in.

Dinsdag 25 mei: Restaurant de Vrijbuiters
De BSO heeft vakantie en heeft de BSO ruimte deze dag omgetoverd tot Restaurant de Vrijbuiters. Op het menu: 
Voorgerecht: wortelsoepje met kaasstengel
Hoofdgerecht: boordje hamburger met eigen gemaakt oven frietjes
Nagerecht: Vanille mouse in een chocoladeschaaltje!

Wat een smullen en gezelligheid, samen leren koken met Miranda! 


Woensdag 19 mei: Stapje voor stapje
Samen met basisschool de Sterrenboog zetten we elke keer een stap verder in onze (verdergaande) samenwerking. We werken toe naar een gezamenlijke visie op het gebied van:

  • de inhoudelijke doorgaande lijn van 0-12 jaar
  • de pedagogische en didactische doorgaande lijn
  • de doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid

In de meeste gevallen gebeurt het werken met doorgaande lijnen vanuit het kindbelang. Maar er zijn meer redenen om aan een doorgaande lijn te werken. Als professionals proberen we nauwer samen te werken en hierdoor elkaar te versterken.

De Vrijbuiters zijn op basisschool de Sterrenboog actief op het gebied van peuteropvang , buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang. Neem alvast een kijkje op de website van basisschool de Sterrenboog: www.desterrenboog.nl


Dinsdag 18 mei: Onze buitenschoolse opvang ruimte is gezellig aangekleed! 

Op BSO de Vrijbuiters houden ze van gezelligheid, een huiselijke sfeer en lekker knutselen. Samen veel stekjes gemaakt en de gezellige tekstborden. 

Zondag 9 mei: Fijne Moederdag allemaal! 
Geniet van deze dag, de peuters zijn druk geweest voor jullie. 


Dinsdag 20 april 2021: Vergoeding SVB voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is tot en met 18 april 2021 gesloten.  De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

U ontvangt begin juni vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni krijgt u het geld op uw rekening. Dit geldt voor de kinderopvang en voor de BSO.

Zodra wij meer weten, leest u dat op de website van het SVB: https://www.svb.nl/nl/kinderopvang

Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn. 

Woensdag 14 april 2021: Hoera, ook onze buitenschoolse opvang mag weer open!
Het is fijn dat wij je kind(eren) in de peuteropvang en kinderdagverblijven alweer enige weken mogen ontvangen. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Tijdens de persconferentie van vanavond op 13 april is duidelijk geworden dat de buitenschoolse opvang per maandag 19 april 2021 eindelijk weer open mag! Wij zijn ontzettend blij met dit nieuwsbericht en kunnen niet wachten, jullie kind(eren) weer op te vangen.

Zaterdag 20 maart 2021: EHBO en BHV herhalingslessen
Zaterdag 13 en 20 maart was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag (coronaproof).

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers?

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.

Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’